Sieci komputerowe

REALIZACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
i POMIARY PARAMETRÓW SIECI

Definicja okablowania strukturalnego:

Okablowanie strukturalne oznacza system okablowania teleinformatycznego umożliwiający realizację określonej konfiguracji połączeń na miarę aktualnych potrzeb, z możliwością jego przyszłej rozbudowy i rekonfiguracji.
Standard okablowania strukturalnego definiują międzynarodowe normy.
System składa się z kabli, przyłączy komunikacyjnych, gniazd, wtyków, adapterów, krosownic i komponentów elektronicznych.
W sieci możliwe jest przesyłanie danych, głosu, wideo oraz innej informacji. Wynikające z norm standardy definiują odległości, parametry, topologie i cechy fizyczne oraz uwzględniają możliwość rozbudowy w przyszłości. Możliwe jest, więc okablowanie budynku bez wcześniejszej znajomości urządzeń, które będą korzystać z okablowania. Instalacja kablowa jest łatwa w zarządzaniu, łatwo jest również lokalizować i eliminować ewentualne usterki.

ZALETY STRUKTURALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO TYPU LAN

Główną zaletą strukturalnego systemu teleinformatycznego typu LAN jest możliwość sieciowego dostępu wielu użytkowników do wspólnego oprogramowania, zbiorów danych, urządzeń peryferyjnych drukarki, modemy, faksy itp.

Za pośrednictwem sieci realizowana jest także łączność telefoniczna, z możliwością pełnej integracji z informatycznymi aplikacjami CTI (Computer Telephony Integration), jak również dystrybucja wspólnego dostępu do sieci internet, dostarczana stałym szerokopasmowym łączem DSL.

Fundamentem systemu teleinformatycznego typu LAN, jest okablowanie strukturalne, wykonane na bazie kabli miedzianych typu skrętka oraz włókien światłowodowych jedno i wielodomowych.

Wykonywane przez nas instalacje oparte są na komponentach najwyższej jakości wiodących producentów:

KRONE, TELEGARTNER I FMT

WYKONAWSTWO SIECI OBEJMUJE SWYM ZAKRESEM:

 • Realizację okablowania logicznego sieci LAN w kategorii 5 i 5e (do 125 MHz) lub 6 (do 250 MHz) na bazie atestowanego kabla typu skrętka UTP lub FTP. Okablowanie rozprowadzane jest w listwach PCV z estetycznymi panelami gniazd wyposażonymi w certyfikowane wkładki typu RJ 45 i zasilające, tworzące zestawy
  o jednolitym wystroju.
 • Montaż Rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem w wyłącznik główny i zabezpieczenia różnicowo-nadmiarowo prądowe dla każdego obwodu zasilania.
 • Pomiary certyfikacyjne statyczne i dynamiczne parametrów sieci zgodnie z realizowaną kategorią, cyfrowym testerem FLUKE DSP4000, w zakresie częstotliwości aż do 300 MHz
 • Montaż szafy dystrybucyjnej z wyposażeniem i krosowaniem okablowania na panelach
 • Raport i dokumentacja powykonawcza

Realizacja każdego systemu i infrastruktury sieciowej, poprzedzona jest zapoznaniem ze specyfiką obiektu, w którym ma być instalowana sieć, z obecną lub planowaną infrastrukturą sprzętową klienta, oraz z potrzebami i oczekiwaniami zleceniodawcy.

Cena instalacji zależy od charakterystyki, standardu realizacji, wielkości obiektu oraz rozproszenia punktów przyłączeniowych.

Zleceniodawca może mieć pewność, że wykonany przez nas system okablowania strukturalnego będzie pracował bezawaryjne i zgodne z parametrami!

SPECJALNE CENY DLA INSTALATORÓW

zapraszamy do współpracy!!!

Pomiary dynamicznych parametrów sieci LAN w naszych instalacjach realizujemy najwyższej klasy testerem

FLUKE DSP- 4000.

Tester DSP-4100 to najnowocześniejszy przyrząd przeznaczony do certyfikowania i testowania okablowania strukturalnego, opartego na technologii miedzianej.
Wykonuje wszystkie pomiary wymagane do sprawdzenia zgodności danego okablowania strukturalnego z obowiązującymi normami. Tester stanowi również otwartą platformę do przyszłych opracowań standaryzacyjnych.

Przeprowadzane pomiary weryfikują spełnienie wymagań certyfikacyjnych okablowania strukturalnego sieci logicznych z uwzględnieniem istniejących norm w zakresie do 100 MHz dla cat.5 i rozszerzonej 5e, oraz nie w pełni zdefiniowanej jeszcze cat.6 (250 Hz).

DSP- 4000 przetwarza cyfrowo widmo odpowiedzi impulsowej, w testowanym odcinku sieci (miedzianym lub światłowodowym), w obu kierunkach transmisji, w paśmie aż do 350 MHz !, znacznie wykraczając poza obecnie sprecyzowane wymagania.

FUNKCJE DSP - 4000

Kategoria 5e i 6, to standard umożliwiający wdrożenie technologii Gigabit Ethernet, wykorzystujący jednocześnie cztery pary w kablu, w obu kierunkach transmisji z sumaryczną przepływnością bitową równą 1Gb/s.

Przyrząd posiada rozbudowane funkcje diagnostyczne z prezentacją rodzaju uszkodzenia lub przekroczenia dopuszczalnego marginesu wartości parametru względem norm i dokładnego określenia miejsca występującego problemu, w badanym odcinku (opatentowana technika FLUKE; TDR, TDX). Może także monitorować działającą sieć typu Ethernet 10BASE-T i 100BASE-TX.

Wymienne nasadki Link Interface Adapter (LIA), kalibrowane indywidualnie do osprzętu sieciowego różnych producentów (np. LUCENT, KRONE, AMP, PANDUIT ALCATEL), pozwalają prowadzić pomiary certyfikacyjne w/g najbardziej ekstremalnych wymagań kategorii 6.

PARAMETRY SIECI WERYFIKOWANE PRZEZ TESTER

 • Tłumienność linii – ATTENUATION
 • Tłumienność przesłuchu zbliżną – NEXT, PSNEXT
 • Tłumienność przesłuchu zdalną – FEXT
 • Wyznacza stratność – ELFEXT(stosunek tłumienności strat do FEXT)
  PSELFEXT (power sum ELFEXT)
 • Tłumienność odbicia RL (Return Loss jako stosunek sygnału nadanego i odbitego na końcu kabla)
 • Parametr ACR – jako stosunek NEXT do tłumienności linii ATTENUATION
  TDR – reflektometr